Osnovna šola Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvojIme projekta:

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II

Akronim:

EVREKA II

Trajanje projekta:

marec 2020 – december 2021

Vrednost projekta:

81.261,69 EUR (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)

Cilj projekta:

Preko naravoslovnih delavnic in javnih dogodkov ozaveščati javnost o pomenu ohranjanja narave.

Vodilni partner projekta:

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave, REVIVO

Sodelujoči partnerji:

Osnovna šola Mengeš

Logotip projekt EVREKAIme zaključenega projekta:

Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice

Akronim:

EVREKA

Trajanje projekta:

ZAKLJUČEN

februar 2018 – november 2019

Vrednost projekta:

43.168,90 EUR (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj)

Cilj projekta:

Ozaveščanje prebivalcev o pomenu ohranjanja narave preko medgeneracijskega sodelovanja

Vodilni partner projekta:

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave, REVIVO

Sodelujoči partnerji:

Center za mlade Domžale, Zavod Sotočje

Logotip projekt EVREKANaložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.