Osnovna šola Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Vpliv projekta EVREKA po projektu


Z Oddelkom za ekonomiko kmetijstva Kmetijskega inštituta Slovenije in Oddelkom za Geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani smo sodelovali pri pripravi znanstvene monografije o izvajanju in učinkih ukrepa LEADER/CLLD v Sloveniji. Preberite izsek iz monografije.Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.